Ambassadeurs

Ambassadeursomgeving

Om de Nedersaksische regionale taal verder te versterken en bekender te maken heeft het stichtingsbestuur ambassadeurs benoemd. Een ambassadeur van het Nedersaksisch is een bekende persoon die voor het Nedersaksisch pleit en die op geschikte momenten het Nedersaksisch uitdraagt. De  namen van onze ambassadeurs worden hierna genoemd, met een link naar ieders website e.d.

Ambassadeursstee

Om de Nedersaksische regionaole tael veerder te verstarken en bekender te maeken het et stichtingsbestuur ambassadeurs benuumd. Een ambassadeur van et Nedersaksisch is een bekenden iene die veur et Nedersaksisch pleit en die op geschikte mementen et Nedersaksisch uutdreegt. De naemen van oonze ambassadeurs wo’n hiernao nuumd, mit een link naor elk zien webstee of zoks.   

Daisy Vliegenthart-Goedhart. Gelders Staotelid veur et CDA, auteur van ‘Koesteren van een cultureel erfgoed’ over de staotusverhoging van et Nedersaksisch.

Ype Dijkstra. Tot veur kot veurzitter Stellingwarver Schrieversronte. Eerder borgemeister van Zeewolde, Boarnsterhim, Niedorp en Barsingerhorn; eerder ok wethoolder veur de PvdA in Epe, vice-veurzitter van de Keun. Schippersverieninge Schuttevaer (laandelik) en veurzitter van de noordelike ofdieling van Schuttevaer.

J.G. (Jan) Kristen, eerder o.a. dippeteerde van Overiessel  

Peter de Haan, lietieszanger/ gitarist, iene van het duo Pe Daalemmer en Rooie Rinus, lid van de Bende van Baflo Bill

Eric van Oosterhout, burgemeester van de gemeente Emmen.

Marga Kool, schriefster, was dijkgraaf Reest en Wieden, iene van de oprichters van Sont

Bert Hadders, zanger in het Veenkoloniaals, geboren in 1e Exloërmond en wonend in Stad.

Jan Veenstra, Drents schriever

Arie Ribbers, journalist, streektaaldeskundige en radioman

Annie Schreijer-Pierik Member of the European Parliament / Députée européenne / Lid van et Europees Parlement (CDA / EVP).

Johan Veenstra. De bekendste en produktiefste schriever van Stellingwarf. Zien schrieveri’je wodt wardeerd in et hiele Nedersaksische en Friese taelgebied en veer daorbuten. 

Gijs Jolink , zanger Jovink en de Voederbietels en organisator Zwarte Cross

Herman Finkers Twents kabberetier en zanger. Bekender kan et niet!

Jan Veldman, theoatermoaker, schriever, muzikant, Schrift veul toneelstukken in t Grunnegs, Körtsleden wuir van hom zien stuk ‘Menalda Vetes’ deur Theatergroep Waark uutvoerd.

Marlene Bakker, zangeres, schrift laidjes, debuteerde körtsleden mit t Grunnegstoalege album RAIF. n Nije steern aan Grunneger hemel, veroverde rap n groot publiek.

Anneke Beukers, staotelid PvdA, docent Nederlaans, direkteur MBO, toezichthoolder sociaole warkveurziening.

Nathalie Baartman,  is een anstormend talent in de Nederlands cabaretwereld

Jan Groenbroek, hoofdredacteur Toal en Taiken, tiedschrift veur Grunneger kultuur, directeur Grunneger Cultuurcentrum Scheemde, old-docent Duutse toal- en letterkunde, siktoares Stichting t Grunneger Bouk, siktoares/penningmeester Stichting De Boukenkist.