Achtergrond

Repot en evaluaosie deur Raod van Europa (Committee of Experts) oktober 2016 (5de keer rapportage, ok i.s.m. mit oonze regionaole taelinstellings)

Herweijer en Jans: Nedersaksisch waar het kan

Daisy Vliegenthart: Nedersaksisch ‘Koesteren van een kultureel erfgoed’

Kom meer in de kunde mit de Nedersaksische literetuur!

Nedersaksische literetuur – die is d’r een hieleboel, en die is belangriek en mooi. Zie bi’jveurbeeld et bekende Haandboek Nedersaksisch en vraog mar nao bi’j de taelinstituten die in de verschillende Nedersaksische regio’s an heur regiotael warken. Niet in et laeste plak, d’r is ok nog ditte. Een mooi overzicht, een helikopterview op literetuur en tael zoj’ ok zeggen kunnen, bieden twie bloemlezings die SONT in 2010 en 2014 op ‘e wereld brocht het. Et gaot om een keur an Nedersaksische poëzie van nao WO II, uut alle regio’s: Grunningen, Drenthe, Stellingwarf, Sallaand/Laand van Vollenhove, Twente, Aachterhoeke en Veluwe. Titel: ‘Verrassend Nedersaksisch. Gedichten uit Groningen, Drenthe, Stellingwerf, Salland, het Land van Vollenhove, Twente, de Achterhoek en de Veluwe’. Uutgever: kleine Uil (in Grunningen), i.s.m. SONT.

Én et gaot om een bloemlezing proza, ok van nao WO II: ‘Gloepends Mooie verhalen uit Stellingwerf, Groningen, Drenthe, Salland en het Land van Vollenhove, Twente, de Achterhoek en de Veluwe’. Uutgever: Het Drentse Boek (in Beilen), i.s.m. SONT.

Taeltelling Nedersaksisch lezen op internet

Veur meer infermaosie over et tal sprekers / lezers van et Nedersaksisch, ok verdield naor heufdvariaanten en over generaosies, opleidingsaachtergrond, man/vrouw, stad/plattelaand: zie de publikaosie over de eerdere ‘Taaltelling Nedersaksisch’. Digitaol is et eerste, uutvoerige verslag te vienen op;  https://www.stellingia.nl/wp-content/uploads/2014/12/Taaltelling-Nedersaksisch-1.pdf
De ciefers bin ok verwarkt in o.a. et bekende Haandboek Nedersaksisch en de juridische studie ‘Nedersaksisch waar het kan’ (op 7 juli 2018 was die mit Google ok digitaol te vienen) 

Haandboek Nedersaksisch lezen op internet

Disse bladziede is nog in opbouw. Veul aachtergrondinfermaosie is ok al wel te vienen in et ‘Haandboek Nedersaksisch’; zie hieronder.

Haandboek Nedersaksisch lezen op internet? Et kan! Kiek op www.dbnl.nl

Et ‘Haandboek Nedersaksisch’ bestaot al weer meer as tien jaor. Et is intied uutverkocht raekt. Dat is netuurlik mooi, mar uut et veld kwammen nogal es vraogen om et op internet te zetten, zodat elk mit belangstelling zien gerak kriegen kan. De rechthebbenden hebben heur goedvienen geven an et veurstel van de redaktie om zoks te doen, en de verantwoordelike meensken van KB/dbnl (‘digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren’) weren van hatte bereid om et te plaetsen. Dat et haandboek is now digitaol te vienen op et hierboven nuumde internetadres. Op dat adres moej’ ‘handboek Nedersaksisch’ intoetsen en dan koj’ uut bi’j de pdf van et komplete boek.